Ceny zdravotní cvičení Praha 1


Ceny

190,- za lekci při koupi permanentky na 6 měsíců (4.940,-)


240,- za lekci při koupi permanentky na 3 měsíce (3.120,-)


290,- jednorázový vstup do skupiny


950,- individuální cvičení (SM systém nebo korekce)


1.500,- Dornova metoda a jakákoliv další terapie


2.000,- cena za seminář za den


Cvičení ve Žlutých lázních


130,- skupinové cvičení Žluté lázně


600,- individuální cvičení Žluté lázně


Ceny jsou pouze doporučené.


Jsem ochotná, po domluvě, se přizpůsobit Vašim finančním možnostem
(zejména pokud máme akutní či vleklé zdravotní problémy.)